เส้นทาง จ.นครสวรรค์

ตรวจสอบเวลาการเดินรถ / ราคาค่าโดยสาร เดินทางระหว่างสถานี

สถานีต้นทาง กรุงเทพ สถานีปลายทาง นครสวรรค์

ลำดับ        เลขขบวน       ประเภทรถ       เวลาเดินรถ          ออก          ถึง             ราคา

1                      111                    เร็ว                ขบวน "111"           07:00        11:24        ตรวจสอบ
2                   9                 ด่วนพิเศษ             ขบวน "9"                08:30        11:35        ตรวจสอบ
3                 201               ธรรมดา                 ขบวน "201"            09:25        14:58        ตรวจสอบ
4                   3                 ด่วนพิเศษ             ขบวน "3"                10:50        14:04        ตรวจสอบ
5                 211               ธรรมดา                 ขบวน "211"            12:55        17:49        ตรวจสอบ
6                 207               ธรรมดา                 ขบวน "207"             14:05       19:25        ตรวจสอบ
7                 109                  เร็ว                      ขบวน "109"             14:30        18:33       ตรวจสอบ
8                   1               *ด่วนพิเศษ            ขบวน "1"                 18:10        22:02        ตรวจสอบ
9                  13              *ด่วนพิเศษ            ขบวน "13"               19:35        23:20        ตรวจสอบ
10               105                  เร็ว                      ขบวน "105"             19:50        23:33        ตรวจสอบ
11               107                  เร็ว                      ขบวน "107"             20:10        00:01        ตรวจสอบ
12               115                 เร็ว                       ขบวน "115"             20:55        02:25        ตรวจสอบ
13                51                 ด่วน                      ขบวน "51"               22:00        01:58        ตรวจสอบ